Jsme stranou útočící. Co taková, nesmíme lpěti na dogmech která tvořivši se době této také napovídala. Avšak doby se mění, Protož i my musíme měnit svou taktiku a měnit neustále, jak totiž toho potřeba, okolnosti, s nimiž v boj se utkáváme vyžadují. Sebelepší programy budou jen prázdnými slovy a zůstanou jalovými, když nebudou kráčeti s dobou, která neustále vpřed se béře. Činnost naše musí se bráti s duchem času a stále nových prostředků vyhledávati.
"Omladina" 1894

/dir/

Audio
Brozury
Dokumenty
Klipy
Obrazky
Video


content//a.png